PASUKAN KOMPANG SINAR 12

PASUKAN KOMPANG SINAR 12

GAMBAR AHLI PKS12 DARI TAHUN 2007 SEHINGGA SEKARANG

GAMBAR AHLI PKS12 DARI TAHUN 2007 SEHINGGA SEKARANG

Isnin, 27 Jun 2011

SALU FUNATI FUYA

Salu Funati Fuya Allah - Allah
Aman Saro Ewa Rani Allah
Allah Salu Funati Fuya Allah
Aman Saro Ewa Rani Allah
Allah Rasul Lul Karim
Manbi Hi Hiyal Huda - Ya Allah (Rangkap 1)

Fimi Seli Huseni Allah - Allah
Kata Saron Musa Kon Allah
Allah Watum Mu Maduha
Bi Atalaka Ana Kon - Allah (Rangkap 2)

Tiada ulasan: